Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o načinu organizacije septembarskog ispitnog roka u studijskoj 2019/2020. godini

Wednesday 26. of August 2020

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 33/17), člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine) i prijedloga prodekana za nastavu...

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast "Telekomunikacije"

Tuesday 25. of August 2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

Thursday 30. of July 2020

Prijava na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

 

PRIJAVA SE VRŠI OD

 

31. 08. 2020. − 04. 10. 2020. godine

 

Prijava kandidata na...

Drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

Thursday 30. of July 2020

Drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

 

PRIJAVA SE VRŠI OD

 

31. 08. 2020. − 06. 09....

Odbrana magistarskog rada - Muamer Imamović

Thursday 30. of July 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

O B A V J E Š T E N J E

 

MUAMER IMAMOVIĆ

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Poboljšanje kvalitete video streaminga...

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Računarstvo i informatika"

Wednesday 29. of July 2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...

Odluka o direktnom sporazumu

Tuesday 28. of July 2020

Odluka o direktnom sporazumu

Odluka o direktnom sporazumu

Tuesday 28. of July 2020

Odluka o direktnom sporazumu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za dostavu ponuda

Friday 24. of July 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za dostavu ponuda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za dostavu ponuda

Friday 24. of July 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku za dostavu ponuda

Odbrana magistarskog rada

Wednesday 22. of July 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

ADNAN SALKANOVIĆ

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Modeliranje, analiza i upravljanje klasom procesa u prehrambenoj...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda - Elektronske potrepštine - set energetskih pretvarača

Tuesday 21. of July 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda - Elektronske potrepštine - set energetskih pretvarača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda - Laboratorijska oprema - upravljačka ploča

Tuesday 21. of July 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda - Laboratorijska oprema - upravljačka ploča

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast "Računarstvo i informatika"

Tuesday 21. of July 2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...

Izmjena i dopuna javnog poziva za sistematski i ljekarski pregled

Thursday 16. of July 2020

Izmjena i dopuna javnog poziva za sistematski i ljekarski pregled

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2020/2021. godini

Wednesday 15. of July 2020

Upis počinje od 16.07.2020. godine i traje do 24.07.2020. godine.

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je...

Konačne rang-liste kandidata za upis na ETF-Sarajevo u akademskoj 2020/2021 godini

Tuesday 14. of July 2020

Objavljene su konačne rang-liste kandidata za upis na prvu godinu Prvog ciklusa studija (studijski programi Automatika i elektronika, Elektroenergetika, Računarstvo i informatika i Telekominikacije) i na prvu godinu Stručnog...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Monday 13. of July 2020

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 201. st. (1), (2) i (5) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), Odluke...

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast "Elektroenergetika"

Friday 10. of July 2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...

Ispiti iz predbolonjskih predmeta Matematika 1 i Matematika 2

Thursday 09. of July 2020

Ispiti iz predmeta Matematika 1 i Matematika 2 održat će se u terminima, kako slijedi:

 

-Matematika 1 (pismeni): 21.07. 2020. u 10.00;

-Matematika 1 (usmeni): 22.07.2020. u 09.00;

-Matematika 2 (pismeni): 22.07.2020. u...

Displaying results 21 to 40 out of 2269

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  14:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba