Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz matematike

Tuesday 24. of May 2016

Pripremna nastava iz ELEMENTARNE MATEMATIKE za kandidate koji namjeravaju polagati prijemni ispit iz Matematike, u cilju upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u...

LECTURE "REAL WORLD HAPTICS" BY PROF. KOUHEI OHNISHI FROM KEIO UNIVERSITY, JAPAN

Tuesday 24. of May 2016

In cooperation with Keio University (Japan) and Sabancı University (Turkey), we are announcing a possibility for student work in "real world haptics" (RWH) area. 

 

RWH allows: realization of safe human-machine interaction,...

Prezentacija američkih programa obrazovnih bilateralnih razmjena

Friday 20. of May 2016

U okviru redovne informativne kampanje predstavnici Američke ambasade i Ureda za odnose s javnošću prezentirat će ponudu američkih programa obrazovnih bilateralnih razmjena u petak 27. maja 2016. godine u 11:00 sati u Rektoratu...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Tuesday 17. of May 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za predmete "Inženjerska matematika 3",...

Odbrana magistarskog rada

Monday 16. of May 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

16. juna 2016. godine (četvrtak), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Saturday 14. of May 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Dan otvorenih vrata na ETF-Sarajevo

Tuesday 10. of May 2016

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, jedna od najvećih i najrespektabilnijih domaćih visokoškolskih ustanova organizira Dan otvorenih vrata u subotu, 21.05.2016. godine, u vremenu od 10:00 do 16:00 sati u Kampusu...

Upis u ljetni semestar akademske 2015/2016. godine za studente trećeg ciklusa studija

Thursday 28. of April 2016

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2015/2016. godine, za studente trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, počinje 09.05.2016. i traje do 20.05.2016....

Izmjena obavještenja o odbrani teme doktorske disertacije mr Fehima Velića

Tuesday 19. of April 2016

Vrši se izmjena obavještenja objavljenog 11. aprila 2016. godine, o prezentaciji prijedloga teme doktorske disertacije (projekta), studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr Fehima Velića, pod naslovom "Analiza...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Tuesday 12. of April 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Prezentiratacija prijedloga teme doktorske disertacije mr Fehima Velića

Monday 11. of April 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

 

Obavještava

 

da će

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr Fehim Velić, prezentirat će prijedlog teme...

Odbrana magistarskog rada

Friday 08. of April 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obajveštava

 

da će

 

10. maja 2016. godine (utorak), sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta...

Predavanje Prof.Dr Mladena Kezunovića: "Flexible load: why, when and how"

Tuesday 05. of April 2016

 

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu ima čast pozvati zainteresovane studente, akademsko osoblje, te za ostale zainteresovane (naručito inžinjere iz privrede) na predavanje Prof.Dr Mladena Kezunovića pod...

Odluka o direktnom sporazumu

Monday 04. of April 2016

Broj: 02-1-1382/16

Dana: 28.03.2016. godine

 

 

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma...

Odluke Disciplinske komisije nakon utvrđivanja disciplinske odgovornosti studenata

Friday 01. of April 2016

Na osnovu člana 140. stav (6) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu o formiranju Disciplinske Komisije i Zapisnika Komisije o utvrđivanju disciplinske odgovornosti studenta, Komisija...

Solarno drvo - svečano otvaranje

Friday 25. of March 2016

Udruženje studenata i inženjera elektrotehnike IEEE BS poziva sve zainteresovane na svečano otvaranje i prezentaciju projekta Solarno drvo, koje će se održati 28. marta 2016. godine u 15:00 sati, u Kampusu Univerziteta u...

Predavanje dr. Davora Svetinovića: "On the Nature of Bitcoin as a Social Network"

Wednesday 16. of March 2016

Elektrotehnički fakultet Univetziteta u Sarajevu ima čast pozvati zainteresovane na predavanje dr. Davora Svetinovića: "On the Nature of Bitcoin as a Social Network".

 

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 21.03.2016. od...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 2 - Pružanje usluga zaštite objekata za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2016. godine

Monday 14. of March 2016

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH br. JN2-03-07-1-103-9/16 od 04.03.2016. godine i člana...

Odbrana magistarskog rada

Saturday 12. of March 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

 

ENA ČOBO

 

13. aprila 2016. godine (srijeda), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama...

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 03. of March 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Displaying results 1 to 20 out of 1543

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  15:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba