Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
RSS

Pripremni kurs iz elementarne matematike za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz matematike

Monday 25. of May 2015

Pripremni kurs iz ELEMENTARNE MATEMATIKE za kandidate koji namjeravaju polagati Kvalifikacioni ispit iz Matematike, u cilju upisa studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Sunday 24. of May 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Saturday 23. of May 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA ELEKTROENERGETIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni...

Dan otvorenih vrata na ETF-Sarajevo

Friday 15. of May 2015

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, jedna od najvećih i najrespektabilnijih domaćih visokoškolskih ustanova, organizira Dan otvorenih vrata u subotu 23.5.2015. godine, u vremenu od 10,00 do 16,00 sati.

 

Pozivamo...

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije mr Emira SOKIĆA, dipl.ing.el.

Friday 15. of May 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr Emir Sokić, dipl.ing.el., viši...

Odbrana magistarskog rada

Friday 15. of May 2015

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

30. juna 2015. godine (utorak), sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana magistarskog rada

Friday 15. of May 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

16. juna 2015. godine (utorak), sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana magistarskog rada

Friday 15. of May 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

16. juna 2015. godine (utorak), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana magistarskog rada

Friday 15. of May 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

19. juna 2015. godine (petak), sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Sunday 03. of May 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

 

1. ODSJEK ZA ELEKTROENERGETIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 30. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

02. juna 2015. godine (utorak), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana doktorske disertacije Mr Elvira PURIŠEVIĆA, dipl.ing.el

Wednesday 29. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

Obavještava

 

da će

 

5. juna 2015. godine (petak), sa početkom u 14,30 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 09. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava da će

 

19. maja 2015. godine (utorak), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 09. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava da će

 

14. maja 2015. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 09. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava da će

 

12. maja 2015. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana doktorske disertacije Mr Nihada BOROVINA, dipl.ing.el.

Thursday 09. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

Obavještava da će

 

15. maja 2015. godine (petak), sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Wednesday 08. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Odbrana doktorske disertacije Mr Vedrana Ljubovića, dipl.ing.el.

Saturday 04. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

Mr Vedran Ljubović, dipl.ing.el.

 

branit će doktorsku disertaciju pod...

Konkurs za izbor akademskog osoblja na ETF-Sarajevo

Wednesday 01. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za...

Odbrana magistarskog rada

Saturday 14. of March 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

20. aprila 2015. godine (ponedjeljak), sa početkom u 12,30 sati, u prostorijama Elektrotehničkog...

Displaying results 1 to 20 out of 1386

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  15:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba