Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
RSS

Raspored nastave u zimskom semestru akademske 2014/2015 godine [v.2014-10-17]

Friday 17. of October 2014

Objavljena je nova verzija [v.2014-10-17] Rasporeda nastave u zimskom semestru akademske 2014/2015 godine.

 

Raspred možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Preliminarna rang-lista kandidata za upis na Treći ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2014/2015. godini (drugi upisni rok

Thursday 16. of October 2014

Na osnovu člana 84. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), člana 28. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11...

Konkurs za izbor akademskog osoblja na ETF-Sarajevo

Thursday 16. of October 2014

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. NA ODSJEKU ZA ELEKTROENERGETIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Elektroenergetika", u...

Konkurs za izbor akademskog osoblja na ETF-Sarajevo (Računarstvo i informatika)

Wednesday 15. of October 2014

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. NA ODSJEKU ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Agile University Meetup na ETF-Sarajevo

Tuesday 14. of October 2014

Agile University Meetup je događaj koji Bosnia Agile organizira u saradnji sa AtlantBH d.o.o i Elektrotehničkim fakultetom u Sarajevu, na kojem ćete imati priliku upoznati se sa konceptima agilnog pristupa upravljanju...

Soft Skills Akademija

Monday 13. of October 2014

Soft Skills Akademija već treću godinu u organizaciji EESTEC LC Sarajevo od 1. do 3. novembra pruža priliku svim ambicioznim studentima da unaprijede svoje vještine i steknu prednost nad konkurencijom na tržištu rada.

 

Soft...

Raspored nastave u zimskom semestru [v.2014-10-10]

Friday 10. of October 2014

Objavljena je nova verzija [v.2014-10-10] rasporeda nastave za zimski semstar akademske 2014/2015 godine.

Predavanja iz oblasti visokonaponskih prekidača (energetika)

Friday 10. of October 2014

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Odsjek za elektroenergetiku

P r e d a v a n j a

Prof. Rene Smeets sa Eindhoven University of Technology (Holandija) održat će predavanja za stipendiste, doktorante i...

Odbrana doktorske disertacije Mr Enesa SALETOVIĆA, dipl.ing.el.

Thursday 09. of October 2014

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

 

Obavještava

 

da će 10. novembra 2014. godine (ponedjeljak), sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog...

Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije mr Alme Bijedić

Thursday 09. of October 2014

Zakazuje se odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija mr Alme Bijedić, dipl.el.ing. pod naslovom "Analiza uticaja značajnog učešća proizvodnje iz fotonaponskih...

Konačne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2014/2015. godini<

Tuesday 07. of October 2014

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

Broj: 04-1-4572/14

Sarajevo, 07.10.2014. godine

 

Na osnovu člana 76. st. (4) i (5) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćen tekst ("Službene novine Kantona...

Raspored studenata prve godine studija po grupama i raspored časova

Friday 03. of October 2014

Objavljen je raspored studenata prve godine studija po grupama za tutorijale i raspored časova u neparnom semestru akademske 2014/2015 godine.

Raspored časova za neparni semsetar u akademskoj 2014/2015 godini

Friday 03. of October 2014

Objavljen je raspored časova za neparni semsetar u akademskoj 2014/2015 godini.

 

Raspored Prvi i Drugi ciklus studija (svi studijski pravci) možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije Dinka Osmankovića, MoE-Dipl.Ing.El

Friday 03. of October 2014

Dana 13.10.2014. godine, u 1700 sati, u prostorijama ETF-Sarajevo (Zmaja od Bosne bb, Sala S1) održaće se odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) kandidata Dinka Osmankovića, MoE-Dipl.Ing.El, pod naslovom...

Odbrana prijedloga teme doktorske disertacija Čečo Mr Afana, dipl.ing.el

Friday 03. of October 2014

Dana 11.10.2014. godine, u 1100 sati, u prostorijama ETF-Sarajevo (Zmaja od Bosne bb, Sala S1) održaće se odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) kandidata Čečo Mr Afana, dipl.ing.el pod naslovom "Prijedlog...

Preliminarne rang liste kandidata za upis na Drugi ciklus studija na ETF-Sarajevo

Friday 03. of October 2014

Objavljene su preliminarne rang liste kandidata za upis na Drugi ciklus studija na ETF-Sarajevo.

 

Preliminarne rang liste (za sve odsjeke možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja)

 

 

Konkurs za upis na Treći (doktorski) ciklus studija na ETF-Sarajevo (drugi upisni rok)

Thursday 02. of October 2014

Obavještavaju se zainteresirani kandidati da je u toku prijem prijava i izbor kandidata u drugom upisnom roku na osnovu konkursa za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u...

Odluka o primjeni i realizaciji izmijenjenog Nastavnog plana i programa prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu

Thursday 02. of October 2014

 

Na osnovu čl. 42. stav (1), 43. st. (1) i (2) i 124. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga prodekana za nastavu...

Odluka o uslovima i postupku promjene odsjeka studija

Thursday 02. of October 2014

Na osnovu člana 124. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga Dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu od...

Spiskovi kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis na Drugi ciklus studija

Wednesday 01. of October 2014

Objavljeni su spiskovi kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis na Drugi ciklus studija u akademskoj 2014/2015 godini koji će se održati 02.10.2014. godine.

 

Kandidati koji konkurišu za upis na odsjeke Automatika i...

Displaying results 1 to 20 out of 1307

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  15:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba