Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
RSS

Javno predstavljanje rezultata naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata koji su finansirani od strane Federacije BiH

Tuesday 27. of January 2015

Javno predstavljanje odobrenih prijedloga/projekata za finansiranje/sufinasiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu za Elektrotehnički fakultet u Sarajevu...

Odbrana prijedloga teme doktorske disertacije (projekta) Mahira Muratovića, me-dipl.ing.el

Tuesday 20. of January 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Mahir Muratović, magistar...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 15. of January 2015

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

O B A V J E Š T E N J E

 

TINA ALIBAŠIĆ

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Analiza e-obrazovanja u srednjim školama u...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 15. of January 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

ADNAN HOTA, dipl.ing.el.

 

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Neki aspekti poređenja metoda...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 15. of January 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

SANELA SULJOVIĆ - FAZLIĆ, dipl.ing.el.

 

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Savremeni...

Odbrana doktorske disertacije Mr. Adnana Huremovića, dipl.ing.el

Thursday 15. of January 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

Mr ADNAN HUREMOVIĆ, dipl.ing.el.

 

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom...

Javni uvid u projekat doktorske disertacije Mr Vedrana Ljubovića, dipl.ing.el pod naslovom: "Algoritamski pristup u modeliranju kombinovane značajke za pretraživanje slika u JPEG kompresovanom domenu"

Wednesday 14. of January 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,...

Odbrana magistarskog rada

Tuesday 13. of January 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

13. februara 2015. godine (petak), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta...

Takmičenje za studente Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu: CODE-OFF @ ETF SARAJEVO

Tuesday 13. of January 2015

Authority Partners Inc. u saradnji sa Microsoft BiH i EESTEC LC Sarajevo, organizuje “Code-off @ ETF Sarajevo” takmičenje na temu: Unaprijedite svoju lokalnu zajednicu. Takmičenje u trajanju od četiri sedmice je namijenjeno svim...

JAVNI KONKURS za izbor DEKANA Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za mandatni period 2015 - 2019

Saturday 10. of January 2015

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), čl. 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavnonaučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta u...

KONKURS za izbor akademskog osoblja na ETF-Sarajevo

Saturday 10. of January 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Promjene odsjeka za studente ETF-Sarajevo i prelazak na novi Nastavni plan i program (2014/2015)

Thursday 08. of January 2015

1. Promjena odsjeka

 

Studenti prve godine Prvog ciklusa koji su upisani u studijskoj 2014/2015 godini i studenti koji nisu ispunili uslove za upis u drugu godinu studija, (ponovci prve godine), a žele promijeniti odsjek,...

Upis u ljetni semestar akademske 2014/2015 godine za studente prvog, drugog ciklusa studija i studente upisane na ekvivalenciju zvanja

Thursday 08. of January 2015

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2014/2015 godine počinje 02.02.2014. i traje do13.02.2014. godine svaki radni dan od 10,00 do 13,00 sati, osim srijede.

 

Studenti treba da dostave:

 

1....

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Thursday 08. of January 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. NA ODSJEKU ZA ELEKTROENERGETIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor...

Pravoslavni Božić 2015 godine

Monday 05. of January 2015

ZA ZAPOSLENIKE I STUDENTE ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U SARAJEVU, KOJI SLAVE BOŽIĆ - 07. JANUAR 2015. GODINE (SRIJEDA) NERADNI JE DAN.

Novogodišnji praznici

Wednesday 31. of December 2014

Zbog obilježavanja Nove 2015. godine, neradni dani na ETF-Sarajevo su 01. i 02. 01.2015. godine.

Ponovni upis na Treći ciklus studija na ETF-Sarajevo

Thursday 25. of December 2014

 

Za ponovni upis trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015 godini potrebno je dostaviti:

-Upisni list, semestralni list, 2 ŠV obrasca

-Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (u...

Upis u drugu i treću godinu Trećeg ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Thursday 25. of December 2014

Za upis u drugu i treću godinu III ciklusa studija – doktorskog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015 godini potrebno je dostaviti:

 

-Upisni list, semestralni list, 2 ŠV obrasca

-Ugovor o...

Upis u prvu godinu Trećeg ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Thursday 25. of December 2014

Za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015 godini potrebno je dostaviti:

 

-Upisni list, semestralni list, 2 ŠV obrasca

-Ugovor o učenju na matičnoj...

Božić

Tuesday 23. of December 2014

Dan, 25.12.2014. godine, period katoličkog Božića, je na ETF-Sarajevo neradni dan za one koji ga slave.

 

Displaying results 1 to 20 out of 1352

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  15:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba