Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto Spremačica - pomoćni radnik

Monday 28. of September 2020

Na osnovu člana 8, 11. i 12. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama...

Odbrana magistarskog rada - Erol RAHMANOVIĆ

Friday 25. of September 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

O B A V J E Š T E N J E

 

EROL RAHMANOVIĆ

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Proračun elektromagnetskih polja u blizini...

Odbrana magistarskog rada - Senita BRAVIĆ

Friday 25. of September 2020

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

O B A V J E Š T E N J E

 

SENITA BRAVIĆ

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Ispitivanje utjecaja medijskih faktora na...

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2020/2021. godini - drugi prijavni rok

Wednesday 23. of September 2020

Upis počinje od 23.09.2020. godine i traje do 01.10.2020. godine.

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je...

Uputsvo o popunjavanju indeksa i semestralnog lista prilikom upisa semestra

Tuesday 22. of September 2020

S obzirom na brojne nejasnoće kod određenog broja studenata šta tačno treba upisivati u indeks i semestralni list prilikom upisa semestra, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu izdaje sljedeću

 

U P U T...

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Računarstvo i informatika"

Friday 18. of September 2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...

Evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

Wednesday 16. of September 2020

Evidentiranje počinje od 21. 09.2020.godine i traje do 16.10.2020. godine.

Za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta (za studente po antebolonja sistemu studija) potrebno je predati sljedeće dokumente:

1. Indeks;...

Prelimarna rang lista za upis na prvi ciklus studija i stručni studij nakon drugog upisnog roka

Wednesday 16. of September 2020

Prelimarna rang lista za upis na prvi ciklus studija i stručni studij nakon drugog upisnog roka

Evidentiranje apsolventskog staža studenata prvog i drugog ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini

Monday 14. of September 2020

Studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su u posljednjoj studijskoj godini odslušali sve predmete zadržavaju status studenta u studijskoj 2020/2021. godini (apsolventski staž).

Za evidentiranje apsolventskog staža potrebno...

Upis u zimski semestar studijske 2020/2021. godine

Monday 14. of September 2020

Upis će se vršiti od 14.09.2020. godine do 30.09.2020. godine

 

Za upis u zimski semestar u studijskoj 2020/2021. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

 

1. Indeks (obavezno upisati predmete zimskog semestra);

 

2....

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

Tuesday 08. of September 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

Praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma na ETF-Sarajevo u periodu 01.04.2020 - 31.07.2020.

Tuesday 08. of September 2020

Praćenje realizacije ugovora/okvirnih sporazuma na ETF-Sarajevo u periodu 01.04.2020 - 31.07.2020.

Rezultati prijemnog ispita iz matematike održanog 07.09.2020. godine

Monday 07. of September 2020

Rezultati prijemnog ispita iz matematike održanog 07.09.2020. godine

Uvid javnosti u korigovanu radnu verziju doktorske disertacije - mr. Omer Hadžić

Monday 07. of September 2020

U skladu sa članom članom 56. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine) Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da...

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 07.09.2020. godine

Monday 07. of September 2020

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 07.09.2020. godine

Uputstvo kandidatima za polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

Friday 04. of September 2020

Prijemni ispit će se održati u ponedjeljak, 07. 09. 2020. godine od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

1. Kandidati za polaganje prijemnog ispita treba da dođu u vremenu...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

Tuesday 01. of September 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

Javni oglas za prijem u radni odnos - Pomoćni radnik – spremačica, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Tuesday 01. of September 2020

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 4, 7, 11. stav (2) i 112. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), čl. 3, 6, 7, 12. stav (2) i...

Odluka o direktnom sporazumu

Monday 31. of August 2020

Odluka o direktnom sporazumu

Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje docent za naučnu oblast "Automatika i elektronika"

Thursday 27. of August 2020

U skladu sa članom 108. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu objavljuje dio izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor...

Displaying results 1 to 20 out of 2269

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  14:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba