Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
RSS

Odbrana magistarskog rada

Thursday 23. of July 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

ALEN RAMIĆ

 

03. septembra 2015. godine (četvrtak), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 23. of July 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

01. septembra 2015. godine (utorak), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 23. of July 2015

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

NERMIN ALIJAGIĆ

 

02. septembra 2015. godine (srijeda) sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Raspored nastavnih aktivnosti za period august - septembar studijske 2014/2015. godine

Wednesday 15. of July 2015

Na osnovu člana 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. stav (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga prodekana za nastavu...

Ugovori o učenju za kandidate koji upisuju prvu godinu Prvog ciklusa studija

Tuesday 14. of July 2015

Objavljeni su Ugovori o učenju na matičnoj instituciji (Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet Sarajevo) za kandidate koji upisuju prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016 godini.

 

Neophodno je da...

Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija

Tuesday 14. of July 2015

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016 godini, održanog dana 06.07.2015. godine, stekli uvjete za upis na...

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2015/2016 godini

Monday 13. of July 2015

Objavljena je Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2015/2016 godini.

 

Rang listu kandidata kao i pripadajuću odluku Vijeća ETF-Sarajevo možete preuzeti kao prilog...

Odluka o načinu plaćanja participacije za troškove studija

Friday 10. of July 2015

Na osnovu člana 125. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu i tačke III Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju...

Način ulaganja prigovora na rezultate prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016 godini

Tuesday 07. of July 2015

Na objavljene liste, kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta, putem Komisije za prijem i upis studenata na Prvi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu u 2015/2016. studijskoj...

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 06.07.2015. godine

Tuesday 07. of July 2015

Objavljena su Rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 06.07.2015. godine za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo.

Preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2015/2016 godini

Tuesday 07. of July 2015

Objavljene su Preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2015/2016 godini, a nakon prijemnog ispita koji je održan 06.07.2015. godine.

 

Preliminarne rang liste...

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita održanog 06.07.2015. godine

Monday 06. of July 2015

Objavljeni su tačni odgovori za zadatke sa prijemnog ispita održanog 06.07.2015. godine za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016 godini.

 

Datoteku sa tačnim odgovorima možete preuzeti kako prilog ovog...

Spisak kandidata za prijemni ispit koji će se održati 06.07.2015. godine, za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016 godini

Saturday 04. of July 2015

Objavljeni su Spiskovi kandidata za prijemni ispit koji će se održati 06.07.2015. godine u 10:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, a za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na...

Provjera podataka kandidata na prijemnom ispitu

Thursday 02. of July 2015

Kandidati za upis na Elektrotehnički fakultet na prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj godini 2015/16. mogu provjeriti svoje lične podatke i bodove ostvarene po osnovu rezultata iz prethodnog obrazovanja, te podnijeti...

Odluka o proceduri dostavljanja materijala u postupku sticanja naučnog stepena doktora tehničkih nauka

Thursday 02. of July 2015

Na osnovu člana 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. stav (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga dekana Elektrotehničkog...

Primjeri prijemnih ispita sa rješenjima

Monday 29. of June 2015

Kao priloge ovog obavještenja možete preuzeti primjere prijemnih ispita sa rješenjima koji su održani na ETF-Sarajevo.

Polaganje prijemnog ispita na ETF-Sarajevo za takmičare međunarodnih olimpijada (matematika, fizika, informatika)

Monday 29. of June 2015

Kandidati za upis na Elektrotehnički fakultet na prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj godini 2015/16, a koji zbog odlaska na olimpijadu (matematika, fizika, informatika) neće moći pristupiti prijemnom ispitu zakazanom...

Rezultati/odgovori za zadatke s Drugog probnog testa s Pripremne nastave

Friday 26. of June 2015

Objavljeni su Rezultati/odgovori za zadatke s Drugog probnog testa s Pripremne nastave koji je rađen 26.06.2015. godine.

 

 

 

Rješenja možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

KriterijI za rangiranje kandidata za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini

Monday 22. of June 2015

Univerzitet u Sarajevu

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Komisija za prijem i upis studenata na prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini

 

je donijela

 

Kriterije za rangiranje kandidata za upis...

Upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2015/16. god.

Saturday 20. of June 2015

1. PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ODRŽAĆE SE U PONEDJELJAK 06.07.2015. GOD. U 10:00 SATI,

KAMPUS UNIVERZITETA U SARAJEVU,

ZMAJA OD BOSNE BB,

SARAJEVO.

 

2. UPLATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA U IZNOSU OD 40,00 KM VRŠI SE...

Displaying results 1 to 20 out of 1421

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  15:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba