Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
RSS

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Monday 31. of August 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 

1. NA ODSJEKU ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje asistent za naučnu oblast "Računarstvo i...

Upis u prvu godinu Prvog cilusa studija [ispravka]

Saturday 29. of August 2015

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/16. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu,...

Potrebna dokumenta i uplate za upis u sve godine oba ciklusa studija

Friday 28. of August 2015

Za ponovni upis u prvu, drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini i ponovni upis u prvu i drugu godinu Drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/16...

Evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015./2016. godini

Friday 28. of August 2015

Za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta potrebno predati sljedeća dokumenta:

1. Indeks,

2. Semestralni list,

3. Studenti za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta uplaćuju 100,00 KM za svaki...

Upis u drugu i treću godinu Prvog i drugu godinu Drugog ciklusa studija

Friday 28. of August 2015

Za upis u drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija, za upis u drugu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini potrebno je dostaviti:

 

1. Upisni list, semestralni...

Stavljanje na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Dinka Osmankovića

Thursday 27. of August 2015

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, studenta trećeg ciklusa...

Stavljanje na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr Emira Sokića

Thursday 27. of August 2015

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, studenta trećeg ciklusa...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Thursday 27. of August 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

 

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili...

Prijave za Microsoft Skills Center

Tuesday 25. of August 2015

Od danas se mladi mogu registrovati za sticanje vrijednog znanja i vještina u IT segmentu, putem ranije najavljenog projekta pod nazivom Microsoft Skills centar.

 

Microsoft Skills centar je projekat pokrenut na četiri fakulteta...

Vandredni ispitni rok u septembru

Saturday 22. of August 2015

Odlukom Vijeća ETF-a UNSA usvojene su nastavne aktivnosti za mjesec august i septembar 2015 kojima je planiran vanredni ispitni rok u septembru i to:

-29.08.2015. godine - zimski semestar (jedan ispit, svi ispiti u istom...

Naknandni konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2015/2016. godini

Tuesday 04. of August 2015

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 23. of July 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

ALEN RAMIĆ

 

03. septembra 2015. godine (četvrtak), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 23. of July 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

01. septembra 2015. godine (utorak), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 23. of July 2015

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

NERMIN ALIJAGIĆ

 

02. septembra 2015. godine (srijeda) sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Raspored nastavnih aktivnosti za period august - septembar studijske 2014/2015. godine

Wednesday 15. of July 2015

Na osnovu člana 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 92. stav (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu i prijedloga prodekana za nastavu...

Ugovori o učenju za kandidate koji upisuju prvu godinu Prvog ciklusa studija

Tuesday 14. of July 2015

Objavljeni su Ugovori o učenju na matičnoj instituciji (Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet Sarajevo) za kandidate koji upisuju prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016 godini.

 

Neophodno je da...

Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija

Tuesday 14. of July 2015

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016 godini, održanog dana 06.07.2015. godine, stekli uvjete za upis na...

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2015/2016 godini

Monday 13. of July 2015

Objavljena je Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2015/2016 godini.

 

Rang listu kandidata kao i pripadajuću odluku Vijeća ETF-Sarajevo možete preuzeti kao prilog...

Odluka o načinu plaćanja participacije za troškove studija

Friday 10. of July 2015

Na osnovu člana 125. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu i tačke III Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju...

Način ulaganja prigovora na rezultate prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016 godini

Tuesday 07. of July 2015

Na objavljene liste, kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Nastavno-naučnom vijeću Fakulteta, putem Komisije za prijem i upis studenata na Prvi ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu u 2015/2016. studijskoj...

Displaying results 1 to 20 out of 1432

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  15:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba