Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
RSS

Saopštenje vezano za ispitne rokove u septembarskom ispitnom roku

Monday 15. of September 2014

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

objavljuje

 

SAOPŠTENJE

 

Ovo saopštenje ima za cilj da otkloni moguće dileme, u prvom redu kod dijela studenata Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Do takvih...

ZVANIČNO Obavještenje vezano za ispitne rokove

Thursday 11. of September 2014

Uprava Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu podržava sve aktivnosti koje su zasnovane na zakonu, a koje se poduzimanju u cilju poboljšanja položaja Univerziteta u Sarajevu, njegovih organizacionih jedinica, a osobito aktivnosti...

Upis u drugu godinu Drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Thursday 11. of September 2014

Za upis u drugu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014./2015. godini potrebno je dostaviti:

 

Upisni list, semestralni list, 2 ŠV obrasca i index-upisnicu;

Ugovor o učenju na...

Obavještenje za studente koji su upisani na postdiplomski – magistarski studij – prijebolonjski nastavni plan i program

Wednesday 10. of September 2014

Prema Članu 163. Stav (7) Zakona o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst), Sl.novine Kantona Sarajevo, Broj 42/13, i Članu 217. Stav (1) Statuta Univerziteta u Sarajevu, lica koja su započela postdiplomski studij za sticanje...

Obavještenje za studente koji su upisani na dodiplomski studij po prijebolonjskom nastavnom planu i programu

Wednesday 10. of September 2014

Prema Članu 71. Stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst), Sl. novine Kantona Sarajevo , Broj 42/13, i Članu 216. Stav (1) Statuta Univerziteta u Sarajevu, student ima pravo da završi studij po nastavnom planu...

Upis u drugu godinu drugog ciklusa studija za studente upisane na ekvivalenciju zvanja na ETF-Sarajevo

Wednesday 10. of September 2014

Za ponovni upis u drugu godinu drugog ciklusa studija za studente upisane na ekvivalenciju zvanja na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014./2015. godini potrebno je predati sljedeća dokumenta:

 

1.Upisni list,...

Promjena odsjeka za studente Prvog ciklusa studija

Wednesday 10. of September 2014

Studenti prve godine Prvog ciklusa studija koji žele promijeniti Odsjek studija podnose Studentskoj službi Fakulteta pismenu molbu za promjenu odsjeka studija, u periodu od 10.09.2014. do 20.09.2014. godine. Uz molbu je potrebno...

Evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014./2015. godini

Wednesday 10. of September 2014

Za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta potrebno predati sljedeća dokumenta:

 

1. Indeks,

2. Semestralni list,

3. Studenti za evidentiranje po isteku statusa redovnog studenta uplaćuju 100,00 KM za svaki

...

Potrebna dokumenta i uplate za ponovni upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija, drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija

Wednesday 10. of September 2014

Za ponovni upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija, drugu i treću godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014./2015. godini potrebno je predati sljedeća dokumenta:

  

1. Upisni...

Fully funded PhD position at the Unmanned Aerial Vehicles Laboratory in the School of Mechanical and Aerospace Engineering at a NTU (Singapore)

Wednesday 10. of September 2014

Fully funded PhD position at the Unmanned Aerial Vehicles Laboratory in the School of Mechanical and Aerospace Engineering at a NTU (Singapore) is available.

 

Research topic: Design, production and control of flying wing...

Odabir izbornih predmeta

Tuesday 09. of September 2014

Obavještavamo studente da će u terminima od 09.09.2014.-16.09.2014. godine kroz informacioni sistem za podršku nastavi - Zamger biti omogućen odabir izbornih predmeta za oba semestra akademske 2014./2015. godine, kao i izbor...

Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija

Monday 08. of September 2014

Kandidati koji su u skladu sa naknadnim Konkursom za upis studenata u Prvu godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014./15. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u...

Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija nakon prijemnog održanog 01.09.2014

Monday 08. of September 2014

Objavljene su Konačne rang liste kandidata nakon prijemnog ispita

održanog dana 01. 09. 2014. godine za upis kandidata u prvu godinu

Prvog ciklusa studija u akademsku 2014/2015 godinu.

Pomjeranje ispita u septembarskom ispitnom roku

Friday 05. of September 2014

Uprava ETF-Sarajevo je donijela odluku da se za tri dana pomjere svi ispiti koji su planirani nakon 08.09.2014. godine (uključujući i 08.09.2014.)

 

Novi raspored ispita u skladu sa ovom odlukom možete preuzeti kao prilog ovog...

Uputstvo kandidatima za polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija

Friday 05. of September 2014

Uputstvo kandidatima za polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu

u akademskoj 2014/2015 godini možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

Friday 05. of September 2014

Na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj:04-1-2637/14 od 12.06.2014. godine, Komisija za prijem i upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija Elektrotehničkog fakulteta u...

Potrebna dokumenta za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija

Friday 05. of September 2014

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014/15. godini treba priložiti:

-zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji se konkuriše...

O B A V J E Š T E N J E za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini

Friday 05. of September 2014

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015 GODINI, ODRŽAĆE SE 01.10.2014. GODINE U 10,00 SATI, KAMPUS UNIVERZITETA U SARAJEVU, ZMAJA OD...

Konkurs za upis u prvu godinu Drugog ciklusa studija na UNSA

Friday 05. of September 2014

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u...

Obavještenje vezano za obustavu rada UNSA

Thursday 04. of September 2014

U uslovima kada se u medijima kontinuirano objavljuje niz neprovjerenih informacija o obustavi rada Univerziteta u Sarajevu, Kolegij Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu je održao hitan sastanak 4. septembra 2014. godine u 12,00...

Displaying results 1 to 20 out of 1272

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  15:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba