Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u ljetni semestar akademske 2015/2016. godine za studente trećeg ciklusa studija

Thursday 28. of April 2016

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2015/2016. godine, za studente trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, počinje 09.05.2016. i traje do 20.05.2016....

Izmjena obavještenja o odbrani teme doktorske disertacije mr Fehima Velića

Tuesday 19. of April 2016

Vrši se izmjena obavještenja objavljenog 11. aprila 2016. godine, o prezentaciji prijedloga teme doktorske disertacije (projekta), studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr Fehima Velića, pod naslovom "Analiza...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Tuesday 12. of April 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Prezentiratacija prijedloga teme doktorske disertacije mr Fehima Velića

Monday 11. of April 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

 

Obavještava

 

da će

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr Fehim Velić, prezentirat će prijedlog teme...

Odbrana magistarskog rada

Friday 08. of April 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obajveštava

 

da će

 

10. maja 2016. godine (utorak), sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta...

Predavanje Prof.Dr Mladena Kezunovića: "Flexible load: why, when and how"

Tuesday 05. of April 2016

 

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu ima čast pozvati zainteresovane studente, akademsko osoblje, te za ostale zainteresovane (naručito inžinjere iz privrede) na predavanje Prof.Dr Mladena Kezunovića pod...

Odluka o direktnom sporazumu

Monday 04. of April 2016

Broj: 02-1-1382/16

Dana: 28.03.2016. godine

 

 

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma...

Odluke Disciplinske komisije nakon utvrđivanja disciplinske odgovornosti studenata

Friday 01. of April 2016

Na osnovu člana 140. stav (6) Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu o formiranju Disciplinske Komisije i Zapisnika Komisije o utvrđivanju disciplinske odgovornosti studenta, Komisija...

Solarno drvo - svečano otvaranje

Friday 25. of March 2016

Udruženje studenata i inženjera elektrotehnike IEEE BS poziva sve zainteresovane na svečano otvaranje i prezentaciju projekta Solarno drvo, koje će se održati 28. marta 2016. godine u 15:00 sati, u Kampusu Univerziteta u...

Predavanje dr. Davora Svetinovića: "On the Nature of Bitcoin as a Social Network"

Wednesday 16. of March 2016

Elektrotehnički fakultet Univetziteta u Sarajevu ima čast pozvati zainteresovane na predavanje dr. Davora Svetinovića: "On the Nature of Bitcoin as a Social Network".

 

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 21.03.2016. od...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 2 - Pružanje usluga zaštite objekata za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2016. godine

Monday 14. of March 2016

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH br. JN2-03-07-1-103-9/16 od 04.03.2016. godine i člana...

Odbrana magistarskog rada

Saturday 12. of March 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

 

ENA ČOBO

 

13. aprila 2016. godine (srijeda), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama...

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 03. of March 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Upis u sve semestre Cisco Network Academy CCNA kursa

Thursday 03. of March 2016

Cisco Networking Academy Program (CNAP)

Elektrotehnički fakultet Sarajevo objavljuje

upis u sve semestre CCNA kursa

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

250 KM za studente ETF-a i

500 KM za ostale polaznike

 

na žiro račun...

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 18. of February 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Nova verzija uputstva o načinu vršenja studentskih uplata na ETF-Sarajevo

Wednesday 17. of February 2016

Objavljena je nova verzija uputstva o načinu vršenja studentskih uplata na ETF-Sarajevo.

 

Upute možete pogledati klikom na slijedeći link.

 

Molimo sve studente da se pridržavaju datog uputstva.

Odluka o direktnom sporazumu

Tuesday 16. of February 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odluka o direktnom sporazumu

Tuesday 16. of February 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odluka o direktnom sporazumu

Tuesday 16. of February 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Saturday 13. of February 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Displaying results 1 to 20 out of 1536

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  15:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba