Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
RSS

Odbrana magistarskog rada

Thursday 09. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava da će

 

19. maja 2015. godine (utorak), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 09. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava da će

 

14. maja 2015. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 09. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava da će

 

12. maja 2015. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana doktorske disertacije Mr Nihada BOROVINA, dipl.ing.el.

Thursday 09. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

Obavještava da će

 

15. maja 2015. godine (petak), sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Wednesday 08. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Odbrana doktorske disertacije Mr Vedrana Ljubovića, dipl.ing.el.

Saturday 04. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

Mr Vedran Ljubović, dipl.ing.el.

 

branit će doktorsku disertaciju pod...

Konkurs za izbor akademskog osoblja na ETF-Sarajevo

Wednesday 01. of April 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za...

Odbrana magistarskog rada

Saturday 14. of March 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

20. aprila 2015. godine (ponedjeljak), sa početkom u 12,30 sati, u prostorijama Elektrotehničkog...

Početak nastave na CNAP kursevima

Thursday 12. of March 2015

Cisco mrežna akademija na ETF-u objavljuje početak nastave na prvom CCNA kursu (CCNA1).

Nastava će početi u subotu 14.03.2015. u 11.00 sati

Odbrana doktorske disertacije Mr. Senada HUSEINBEGOVIĆA, dipl.ing.el

Saturday 28. of February 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

 

Obavještava

 

da će

 

3. aprila 2015. godine (petak), sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Upis na sve semestre Cisco Akademije

Friday 27. of February 2015

Cisco Networking Academy Program (CNAP)

Elektrotehnički fakultet Sarajevo objavljuje

upis u sve semestre CCNA kursa

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun ETF-a...

Dan nezavisnosti BiH

Thursday 26. of February 2015

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH kojom se u povodu obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ponedjeljak, 2. mart 2015. godine proglašava neradnim danom u Federaciji BiH, na ETF-Sarajevo neće biti nastave...

Odbrana magistarskog rada

Saturday 21. of February 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

MURIS HEBIBOVIĆ, dipl.ing.el.

branit će magistarski rad pod naslovom

 

 

"Modeliranje bežične...

Odbrana magistarskog rada

Saturday 21. of February 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

ISMAR JULEVIĆ, dipl.ing.el.

branit će magistarski rad pod naslovom

 

 

"Analiza SIP business...

Odbrana magistarskog rada

Saturday 21. of February 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

 

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

NEDŽAD HASANSPAHIĆ, dipl.ing.el.

branit će magistarski rad pod naslovom

 

 

"Integrisani...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Thursday 19. of February 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA TELEKOMUNIKACIJE

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor za...

Upis u ljetni semestar akademske 2014/2015 godine za studente prvog, drugog ciklusa studija i studente upisane na ekvivalenciju zvanja

Tuesday 10. of February 2015

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2014/2015 godine pomjera se do 20.02.2015. godine svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati, osim srijede.

 

Studenti treba da dostave:

 

1. Popunjen...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 05. of February 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će 13. marta 2015. godine (petak), sa početkom u 13,00 sati

 

u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Odbrana doktorske disertacije Mr.Sc Razije TURČINHODŽIĆ, dipl.ing.el

Wednesday 04. of February 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

Obavještava

 

da će 10. marta 2015. godine (utorak), sa početkom u 12,00 sati,

 

u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u...

Provođenje studentskih anketa za neparni semestar akademske 2014/2015 godine

Tuesday 03. of February 2015

U cilju što uspješnije organizacije i provođenja studentske ankete za zimski semestar akademske 2014./2015. godine obavještavamo vas da će se anketa moći popunjavati u periodu od 03.02.2015. do 23.02.2015. godine. Anketa će se...

Displaying results 1 to 20 out of 1374

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  15:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba