Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
RSS

KONKURS za izbor akademskog osoblja

Saturday 16. of August 2014

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje

 

KONKURS za izbor akademskog osoblja

 

1. NA ODSJEKU ZA ELEKTROENERGETIKU

1.1. u naučnonastavno zvanje viši asistent za naučnu oblast...

Besplatan kurs razvoja iOS aplikacija za studenate

Wednesday 30. of July 2014

Academy387 (http://www.academy387.com) nudi besplatan kurs razvoja iOS aplikacija za petnaest studenata 3. i 4. godine studija.

 

Kurs počinje 18.8.2014.a traje do 29.8.2014. U Prostorijama Academy387 u Bosmal City Centar...

Upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini

Monday 28. of July 2014

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015 GODINI, ODRŽAĆE SE 01.09.2014. GODINE U 10,00 SATI, KAMPUS UNIVERZITETA U...

Obajva Konkursa za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studja na UNSA

Saturday 26. of July 2014

Prema informacijama koje smo dobili od Rektorata UNSA (Prilog), Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA) u studijskoj 2014/2015 godini biće objavljen u petak, 05.09.2014...

Naknandni konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini

Friday 25. of July 2014

Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu...

Odbrana magistarskog rada

Tuesday 22. of July 2014

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

HARIS DŽANANOVIĆ, dipl.ing.el.

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"SIGURNOST IPTV SISTEMA SA...

Drugi upisni rok za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Monday 14. of July 2014

Kandidati koji nisu primljeni u prvom upisnom roku za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, mogu se prijaviti na konkurs za upis studenata u...

Konačne rang liste kanidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo, a nakon održanog prijemnog ispita 08.07.2014. godine

Monday 14. of July 2014

Nastavnonaučno vijeće ETF-Sarajevo je na svojoj sjednici 14.07.2014. godine usvojilo Konačne rang liste kanidata za upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija na ETF-Sarajevo, a nakon održanog prijemnog ispita 08.07.2014....

Upis u prvu godinu Prvog ciklusa studija

Monday 14. of July 2014

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015 godini, održanog dana 08.07.2014. godine, stekli uvjete za upis na...

Pojašnjenje vezano za Preliminarne rang liste za upis na ETF-Sarajevo

Wednesday 09. of July 2014

Studenti koji se na Preliminarnim rang listama nalaze u grupi „Kandidati za koje će se tražiti saglasnost osnivača za upis na redovan studij – troškove studija snose sami studenti“ su stekli uslove za upis u prvu godinu Prvog...

Preliminarne rang-liste za upis na ETF-Sarajevo nakon održanog prijemnog ispita 08.07.2014. godine

Wednesday 09. of July 2014

Objavljene su Preliminarne rang-liste za upis na Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, a nakon održanog prijemnog ispita 08.07.2014. godine.

 

Objavljene rang-liste možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 

Na...

Odluka o utvrđivanju preliminarne rang-liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2014/2015. godini

Wednesday 09. of July 2014

Na osnovu člana 76. st. (2) i (3) Zakona o visokom obrazovanju - prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13), Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu...

Obavještenje kandidatima kojima se nudi drugi odsjek

Wednesday 09. of July 2014

Kandidati kojima se na preliminarnoj rang listi prijavljenih za redovan studij – troškove studija snose sami studenti, nakon prijemnog ispita održanog 08.07.2014. godine za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj...

Obavještenje kandidatima koji su stekli uslove za upis na Redovni studij – troškove snose sami studenti

Wednesday 09. of July 2014

Kandidati koji su, nakon kvalifikacionog ispita iz matematike za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija, stekli uslove za upis na Redovni studij – troškove snose sami studenti, treba da se izjasne o prihvatanju...

Rješenja zadataka sa prijemnog ispita iz matematike za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/15. godini

Tuesday 08. of July 2014

Objavljena je ISPRAVKA ranije objavljenih Rješenja zadataka sa prijemnog ispita iz matematike za upis na prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/15. godini.

 

Ista možete preuzeti kao prilog ovog obajveštenja.

 

Spisak kandidata za prijemni ispit koji će se održati 08.07.2014. godine, za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015 godini

Monday 07. of July 2014

Objavljeni su Spiskovi kandidata za prijemni ispit koji će se održati 08.07.2014. godine u 10:00 Sati, za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015...

Kriteriji za rangiranje kandidata za upis studenata u Prvu godinu Prvog ciklusa studija na Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini

Saturday 05. of July 2014

Univerzitet u Sarajevu

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

Komisija za prijem i upis studenata na I godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

 

je donijela

 

Kriterije za rangiranje kandidata za upis...

Promjena termina Pristupnog predavanja povodom Konkursa za izbor u akademsko zvanje (Oblas "Telekomunikacije") -

Thursday 03. of July 2014

U obavještenju o održavanju pristupnog predavanja za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na Odsjeku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, objavljenom 2. jula 2014. godine vrši se izmjena u datumu...

Pristupno predavanje povodom Konkursa za izbor akademskog osoblja (oblast Telekomunikacije)

Wednesday 02. of July 2014

Povodom javnog konkursa za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na Odsjeku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, objavljenog 24. maja 2014. godine, obavještavaju se i pozivaju studenti Odsjeka za...

Prisupna predavanja po konkursima za izbor naučno nastavna zvanja

Monday 30. of June 2014

Povodom javnog konkursa za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na Odsjeku za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, objavljenog 29. maja 2014. godine, obavještavaju se i pozivaju studenti druge...

Displaying results 1 to 20 out of 1245

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  15:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba