Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

Monday 08. of February 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odbrana magistarskog rada

Saturday 06. of February 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

10. marta 2016. godine (četvrtak), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog...

Promjena odsjeka za studente prvog ciklusa studija

Thursday 28. of January 2016

Studenti prve godine prvog ciklusa studija koji žele promijeniti Odsjek studija podnose Studentskoj službi Fakulteta pismenu molbu za promjenu odsjeka studija, u periodu od 01.02.2016. do 12.02.2016. godine. Uz molbu je potrebno...

Upis u ljetni semestar akademske 2015/2016. godine za studente prvog, drugog ciklusa studija i studente upisane na ekvivalenciju zvanja

Wednesday 27. of January 2016

Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2015/2016. godine počinje 01.02.2016. i traje do 12.02.2016. godine svaki radni dan od 09:00 do 14:00 sati. Pauza od 11:00 do 11:30

 

Studenti treba da...

Upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija na ETF-Sarajevo

Wednesday 27. of January 2016

Za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini potrebno je dostaviti:

 

1. - Upisni materijal: Index, upisni list, semestralni list, 2 ŠV obrasca

- 2...

Provođenje studentskih anketa za neparni semestar akademske 2015/2016 godine

Tuesday 26. of January 2016

U cilju što uspješnije organizacije i provođenja studentske ankete za zimski semestar akademske 2015./2016. godine obavještavamo vas da će se anketa moći popunjavati u periodu od 25.01.2016. do 14.02.2016. godine. Anketa će se...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Thursday 21. of January 2016

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), 70. stav (1), (3) i (6), 88. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), Izvješaja o radu i Preporuke Komisije za javne nabavke (br: 02-1-203/16...

Pristupno predavanje kandidata dr Enesa Saletovića povodom javnog konkursa za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja za naučnu oblast "Automatika"

Tuesday 19. of January 2016

Povodom javnog konkursa za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja za naučnu oblast "Automatika" na Odsjeku za automatiku i elektroniku Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, objavljenog 20. decembra 2015. godine,...

Odluka o direktnom sporazumu

Monday 18. of January 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Novi način plaćanja usluga za studente na ETF-Sarajevo

Friday 15. of January 2016

Dana, 15.01.2015. godine stupilo je novo pravilo vezano za način plaćanja usluga za studente na ETF-Sarajevo.

 

Prema tom pravilu, studentske uplate (školarine, uplate za razne potrvde, i sl.) se vrše prema uputstvu u prilog...

Odluka od direktnom sporazumu

Friday 15. of January 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 14. of January 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

16. februara 2016. godine (utorak), sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Elektrotehničkog...

Odbrana magistarskog rada

Thursday 14. of January 2016

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

Obavještava

 

da će

 

17. februara 2016. godine (srijeda), sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Elektrotehničkog...

Preliminarna rang-lista kandidata po osnovu naknadnog konkursa za upis na treći ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2015/2016. godini (drugi upisni rok)

Wednesday 13. of January 2016

Na osnovu čl. 48. stav (1), 76. st. (2) i (3) i 124. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/13 - prečišćeni tekst i 13/15), čl. 92 i 135. stav (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana...

Javno predstavljanje odobrenih prijedloga/projekata za finansiranje/sufinasiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu

Monday 11. of January 2016

Javno predstavljanje odobrenih prijedloga/projekata za finansiranje/sufinasiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za Elektrotehnički fakultet u Sarajevu...

Predstavljanje kompanije DevLogic (IZMJENA)

Monday 11. of January 2016

Zanima vas koji su to izazovi s kojim se klijenti i poslodavci u IT svijetu danas susreću?

Koje su aktuelne tehnologije?

Želite se pripremiti za tržište rada?

 

Tim kompanije DevLogic dat će vam odgovore na ova i druga...

EESTEC Android Workshop: Od ideje do mobilne aplikacije !

Friday 08. of January 2016

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope - EESTEC ove godine organizuje 5. po redu EESTEC Competition for Android. Ovo takmičenje iz godine u godinu teži da okupi što veći broj mladih ljudi iz čitavog svijeta sa ciljem kreiranja...

Odluka o direktnom sporazumu

Thursday 07. of January 2016

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Odluka o direktnom sporazumu

Tuesday 22. of December 2015

Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj:...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Sunday 20. of December 2015

UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

 

raspisuje

 

Konkurs za izbor akademskog osoblja

 

1. ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

1.1. u jedno od naučnonastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni...

Displaying results 1 to 20 out of 1515

1

2

3

4

5

6

7

Next >
Posljednja izmjena:  15:17 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba