Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis studenata trećeg ciklusa studija - doktorskog studija u studijsku 2020/2021. godinu

07.11.20 05:35   *   Starost poruke: 17 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Nastava, Studenti, Postdiplomski studij   *  

 Upis počinje od 9.11.2020. godine i traje do 31.12.2020. godine

 

Za upis u odgovarajuću godinu (obnova ili upis više godine) trećeg ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

 

1. Indeks (upisati predmete na predviđenim mjestima u indeksu za naredni semestar);

 

2. Upisni list, semestralni list, dva prijavna lista -Obrazac ŠV 20 (navedeni upisni materijal možete kupiti na Univerzitetu u Sarajevu, Obala Kulina bana 7);

 

3. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger, potpisati i predati u dva primjerka);

 

4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine -uplatnica (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);

 

Studenti koji su ispunili uslove za upis u narednu godinu studija uplaćuju iznos od 7.000,00 KM (50% od ukupno utvrđenog iznosa, prilikom upisa u zimski semestar, a preostalih 50% najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru).

 

Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju iznos od 100,00 KM po nepoloženom ispitu i 260,00 KM za ponovni upis u godinu studija.

 

5. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za razvoj Informacionog sistema Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja);

6. Dokaz o uplati u iznosu od 10,00 KM za razvoj Informacionog sistema Studentske službe/UNSA (primjer uplatnice u prilogu obavještenja).

 

Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan u periodu od 10:00 do 13:00 sati (osim srijede).

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba