Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini

19.10.20 18:42   *   Starost poruke: 35 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava   *  

 Upis počinje od 20.10.2020. godine i traje do 26.10.2020. godine.

 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan da u navedenom terminu dostavi originale uploadovanih dokumenata i izvrši upis, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

 

Dokumentacija za upis se predaje na šalteru Studentske službe u periodu od 09:00 – 14:00 sati.

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

 

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, podnose:

1. Popunjen zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program na koji konkuriše, koji se printa iz informacionog sistema eUNSA,

2. Originalnu diplomu i dodatak diplomi/Uvjerenje o završenom prvom ciklusu studija i Uvjerenje o položenim ispitima,

3. Indeks/upisnicu i upisni materijal (primjerak uplatnice kao i sve informacije vezane za predaju upisnog materijala objavljene su na web stranici UNSA na sljedećem linku: https://www.unsa.ba/novosti/upis-na-unsa-vazna-obavijest-za-kandidate),

4. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),

5. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),

6. Ugovor o studiranju u 4 primjerka (preuzeti u prilogu obavještenja),

7. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji u 2 primjerka,

 

8. Dokaz o uplati školarine (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1),

 

Redovan studij: 130,00 KM

 

Redovan samofinansirajući studij: 2.000,00 KM

 

9. Dokaz o uplati za ispitne košuljice. Studenti uplaćuju za ispitne košuljice po 1,00 KM za svaki upisani predmet (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1),

 

10. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe-ISSS (ETF) (uplatu izvršiti prema uputstvu br.1),

 

11. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe-ISSS (UTIC) (uplatu izvršiti prema uputstvu br.2),

12. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane).

 

Uputstva za uplate se nalaze u prilogu obavještenja.

 

 

Napomena:

Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba