Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto Spremačica - pomoćni radnik

28.09.20 11:08   *   Starost poruke: 27 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi   *  

 Na osnovu člana 8, 11. i 12. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.9/19 i 21/19) i tačke II Odluke dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-4356/20 od 21.09.2020. godine), Komisija za provođenje procedure javnog oglasa za izbor kandidata na upražnjeno radno mjesto Spremačica - pomoćni radnik, na prvom sastanku održanom dana 23.09.2020. godine, donijela je

 

Poslovnik o radu

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba