Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Uputstvo kandidatima za polaganje prijemnog ispita za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

04.09.20 14:00   *   Starost poruke: 82 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti, Nastava   *  

 Prijemni ispit će se održati u ponedjeljak, 07. 09. 2020. godine od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

1. Kandidati za polaganje prijemnog ispita treba da dođu u vremenu od 08:00 − 08:15 ispred amfitetara A1/A2 Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

2. Svakom kandidatu će se na ulazu u zgradu Fakulteta mjeriti temperatura i dezinficirati ruke. Kandidati moraju imati zaštitnu masku koju su dužni nositi sve vrijeme boravka u zgradi.

3. Svaki kandidat mora sa sobom imati i odgovarajući identifikacioni dokument sa slikom (lična/osobna karta, vozačka dozvola ili pasoš/putovnica), te obrazac s ličnom šifrom, koji kandidati dobijaju prilikom prijave za upis na Fakultet.

 

UKOLIKO KANDIDAT NE DONESE NAVEDENE DOKUMENTE I NE BUDE POŠTOVAO EPIDEMIOLOŠKE MJERE, BIĆE ODSTRANJEN S PRIJEMNOG ISPITA.

 

1. Test se piše 120 minuta, od trenutka kada posljednji kandidat u sali dobije zadatke za rad.

2. Boduju se samo zadaci kod kojih je, pored zaokruženog tačnog rezultata, ponuđen i postupak kojim se došlo do tačnog rezultata. Zaokružen tačan odgovor sa potpunim i korektnim postupkom nosi 2 boda. Zaokružen tačan odgovor uz nedvosmisleno nepotpun postupak nosi 1 bod. Zadatak sa nedvosmisleno nekorektnim postupkom, ili zadatak uz koji nije naveden postupak rješavanja, nosi 0 bodova, bez obzira da li je zaokružen tačan odgovor ili ne. Isto vrijedi za zadatak sa zaokruženim netačnim odgovorom, bez obzira na postupak. Negativnih bodova nema.

3. Tokom rješavanja zadataka, strogo je zabranjeno koristiti mobilne uređaje, kalkulatore ili neka druga elektronska sredstva. Kandidati kod sebe mogu imati samo pisaći pribor (test se piše isključivo plavom ili crnom hemijskom olovkom), identifikacioni dokument i obrazac sa ličnom šifrom kandidata.

4. Tokom rješavanja zadataka, nije dozvoljen bilo koji vid komunikacije sa ostalim kandidatima.

5. Pitanja usljed potencijalnih dilema ili nejasnoća oko predmetnih zadataka upućuju se dežurnom asistentu, ali tako da pitanje i odgovor čuju i ostali kandidati u toj sali. Narušavanje ovog pravila se sankcionira odstranjivanjem kandidata sa prijemnog ispita.

6. Dežurnim asistentima nije dozvoljeno prilaziti pojedinim kandidatima, niti komunicirati sa njima na bilo koji način.

7. Na dobijenim papirima sa zadacima piše se samo šifra kandidata na za to predviđeno mjesto.

8. Nakon isteka vremena predviđenog za izradu zadataka prijemnog ispita kandidat je dužan predati testove i originalni obrazac sa odgovorima na zadatke, a kopiju obrasca sa odgovorima na zadatke kandidat zadržava za sebe.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba