Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Javni oglas za prijem u radni odnos - Pomoćni radnik – spremačica, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme.

01.09.20 09:20   *   Starost poruke: 59 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi   *  

 Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 4, 7, 11. stav (2) i 112. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), čl. 3, 6, 7, 12. stav (2) i 17. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 9/19 i 21/19), čl. 6. st. (4) i (5) i 14. stav (1) Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 42/18 i 9/19), čl. 12. stav (3), 13. i 18. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu (broj: 02-13-1/19 od 25.01.2019. godine), Prethodne saglasnosti Sindikata Univerziteta u Sarajevu za popunjavanje sistematiziranih radnih mjesta (broj: 182-05/19 od 15.05.2019. godine) i Odluke Vlade Kantona Sarajevo (broj: 02-04-29129-15/20 od 06.08.2020. godine), Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

 

Javni oglas za prijem u radni odnos

 

Pomoćni radnik – spremačica, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme.

 

---

Kompletan tekst Javnog oglasa možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba