Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odbrana magistarskog rada

22.07.20 10:01   *   Starost poruke: 71 days   *   Kategorija: Postdiplomski studij, Opšta obavještenja   *  

 UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

Zmaja od Bosne bb

S a r a j e v o

 

ADNAN SALKANOVIĆ

branit će magistarski rad pod naslovom

 

"Modeliranje, analiza i upravljanje klasom procesa u prehrambenoj industriji"

 

09. septembra 2020. godine (srijeda)

sa početkom u 10,00 sati

 

u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, sala S1 - prizemlje

 

Pristup odbrani je slobodan

 

Magistarski rad može se pregledati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.

 

 

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba