Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2019/2020. godini za studente prvog, drugog ciklusa studija, stručnog studija i studente upisane na ekvivalenciju zvanja

07.02.20 12:31   *   Starost poruke: 188 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti, Nastava   *  

 Prijem dokumenata za ovjeru zimskog i upis u ljetni semestar u studijskoj 2019/2020. godini počinje 10.02.2020. i traje do 24.02.2020. godine, svaki radni dan od 10:00 do 13:00 sati.

Studenti treba da dostave:

1. Semestralni list (upisati predmete i predmetne profesore ljetnog semestra).

Semestralni list možete kupiti na Univerzitetu u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II;

 

2. Indeks sa potpisima predmetnih profesora za odslušanu nastavu zimskog semestra i upisanim predmetima i predmetnim profesorima ljetnog semestra;

 

3. Ugovor o učenju za ljetni semestar (svi studenti su obavezni kreirati i isprintati iz Informacionog sistema za podršku nastavi Zamger, te potpisan dostaviti u studentsku službu u dva primjerka);

 

4. Dokaz o izvršenoj uplati druge rate školarine (uplatnica). Uplatu je potrebno izvršiti prema uputstvu za uplatu koji se nalazi u prilogu obavještenja;

 

5. Studenti strani državljani, ukoliko nisu dostavili prijavu boravka pri upisu u zimski semestar, trebaju je dostaviti prilikom upisa u ljetni semestar.

 

NAPOMENA:

Studenti prvog i drugog ciklusa studija koji imaju status apsolvenata u studijskoj 2019/2020. godini nemaju obavezu upisa ljetnog

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba