Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Konkurs za upis studenata na III (treći) ciklus studija - Doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini

30.10.19 08:54   *   Starost poruke: 258 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Postdiplomski studij, Studenti, Nastava, Upis i prijem   *  

 Na osnovu čl. 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), čl. 21, 22, 24. i 26. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine i 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-3005/19 od 01.07.2019. godine), Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2019/2020. godini (broj: 01-24-107/19 od 17.07.2019. godine) i Prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na raspisivanje konkursa za upis studenata na treći ciklus studija – doktorski studij u studijskoj 2019/2020. godini (broj: 11/05-38-32652-1/19 od 11.09.2019. godine), Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, o b j a v lj u j e

 

Konkurs za upis studenata na III (treći) ciklus studija - Doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini

 

Konkurs se raspisuje za upis studenata na III (treći) ciklus studija – doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini, koji se organizuje za naučne oblasti studija kako slijedi:

 

Oblast studija

Broj kandidata za upis u prvu godinu

Broj kandidata za upis u drugu godinu

Automatika i elektronika

5

2

Elektroenergetika

5

2

Računarstvo i informatika

5

2

Telekomunikacije

5

2

 

Treći ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2019/2020. godini se organizira za upis u prvu i drugu godinu studija, traje tri studijske godine (šest semestara), obim studijskog programa ovog studija vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova, a njegovim završetkom stiče se naučni stepen doktora tehničkih nauka u datoj oblasti.

 

---

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti kao prilog ovog obajveštenja.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba