Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Erasmus+ Univerzitet u Klagenfurtu (poziv za osoblje)

25.10.19 06:32   *   Starost poruke: 264 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi   *  

 POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za boravak jednog člana akademskog osoblja u trajanju od jedne sedmice u akademskoj 2019/2020. na Univerzitetu u Klagenfurtu u svrhu održavanja nastave, te jednog člana administrativnog osoblja u trajanju od jedne sedmice u svrhu obuke. Više informacija o samoj ustanovi i Erasmus + programu u okviru iste se mogu dobiti iz dokumenta u prilogu.

 

U slučaju takve zainteresiranosti, moguća je promjena iz jednog tipa razmjene u drugi.

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti dostupne su sljedeće oblasti: Information and Communication Technologies - ICTs (ISCED code 0610), Engineering and engineering trades (ISCED code 0710), Electronics and automation (ISCED code 0714).

 

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti članovi akademskog i administrativnog osoblja Elektrotehničkog fakulteta.

 

IZNOS NAKNADE:

- troškovi prevoza do 180,00 EUR,

- dnevnice u iznosu od 160,00 EUR po danu.

 

PRIJAVA:

Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen na stranici www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/. Potrebno je prikupiti traženu dokumentaciju, a određeni dokumenti trebaju biti ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripreme dokumentacije, svu traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti putem e-maila na adresu tuzunovic@etf.unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana/dekan

2. Erasmus+ plan mobilnosti – potpisuje prodekan/dekan

3. Dokument koji potvrđuje poznavanje njemačkog ili engleskog jezika (minimum B2 za akademsko osoblje)

4. CV (Europass form)

5. Skenirana stranica pasoša

 

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći na sljedećem linku: www.erasmus-unsa.ba/dokumentacija/

 

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren za cijelu akademsku 2019/2020. Prijavu na konkurs je potrebno slati barem 2,5 mjeseci prije planirane razmjene. Za razmjenu akademskog osoblja se preporučuje ljetni semestar 2020.

 

NAPOMENE:

- Svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku;

- Samo kompletna online prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);

- Poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

 

POSTUPAK ODABIRA:

- Odobrene prijave će biti poslane partnerskom univerzitetu kao nominacije. Partnerski univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba