Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Cisco Networking Academy Program (CNAP) - Upis u sve semestre CCNA kursa

17.10.19 11:43   *   Starost poruke: 297 days   *   Kategorija: CNAP, Opšta obavještenja, Studenti   *  

 Cisco Networking Academy Program (CNAP)

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

objavljuje

 

Upis u sve semestre CCNA kursa

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale polaznike

 

kao uplate javnih prihoda (posebna uplatnica!) sa slijedećim podacima – promjenjeno 16.10.2019.:

 

Primalac: Budžet Kantona Sarajevo, OJ Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Novi broj računa primaoca: 1 4 1 1 9 6 5 3 2 0 0 0 8 4 7 5

Vrsta prihoda: 722631

Budžetska organizacija: 2104006

Novi poziv na broj: 0000000033

Šifra općine: 077

 

sa naznakom "Za Cisco akademiju - semestar" i redni broj semestra u koji se upisuje.

 

Svi kandidati za pohađanje CCNA1 kursa treba da dođu na sastanak u subotu 19.10.2019., u 9.00 sati, radi dogovora o izvođenju nastave.

 

Za dodatne informacija kontakt osoba (koordinator CNAP na ETF-Sarajevo):

Red. prof. dr Novica Nosović, dipl.el.inž.

email: novica.nosovic@etf.unsa.ba

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba