Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odbrana doktorske disertacije - mr. Admir Midžić

26.07.19 06:58   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Studenti, Postdiplomski studij   *  

 UNIVERZITET U SARAJEVU

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

S a r a j e v o

Zmaja od Bosne bb

 

O B A V J E Š T E N J E

 

mr. Admir Midžić

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

 

"Modeliranje hibridnog sistema na bazi neuronskih mreža sa kompetitivnim učenjem i fuzzy bazom znanja za detekciju upada u računarske mreže"

 

9. septembra 2019. godine (ponedjeljak)

s početkom u 11:00 sati

 

 

u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

sala S1 - prizemlje

 

Pristup odbrani je slobodan.

 

Doktorska disertacija se može pregledati u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba