Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini

16.07.19 13:52   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Upis i prijem, Studenti   *  

 Upis počinje od 17.07.2019. godine i traje do 25.07.2019. godine.

 

Kandidati koji u navedenom terminu ne izvrše upis, smatrat će se kandidatima koji odustaju od studija.

 

Kandidati koji nisu stekli pravo upisa imaju mogućnost prijaviti se na drugi prijavni rok na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini u periodu do 26.08.-13.09.2019. godine.

 

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na upis, a predali su originalne dokumente, u periodu od 17.07.-25.07.2019. godine ih mogu preuzeti.

 

Dokumentacija za upis se predaje na šalteru Studentske službe od 10:00 – 13:00 sati.

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS:

Kandidati koji su u skladu sa Konkursom za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini stekli uvjete za upis na Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, pored već predatih dokumenata, podnose:

1. Originalna svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi (ukoliko su prilikom prijave na konkurs predate ovjerene kopije),

2. Upisni materijal i indeks-upisnicu (navedeni upisni materijal kandidati mogu kupiti na šalteru Studentske službe),

3. Dvije iste fotografije (formata 4x6 cm),

4. Ljekarsko uvjerenje-podatke o zdravstvenom stanju (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),

5. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji u dva primjerka (preuzeti u prilogu obavještenja),

6. Dokaz o uplati školarine (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

Redovan studij (prvi ciklus studija): 100,00 KM

Redovan samofinansirajući studij (prvi ciklus studija): 1.800,00 KM

Redovan samofinansirajući studij (stručni studij): 2.000,00 KM

 

 

7. Dokaz o uplati za ispitne košuljice (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

8. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/Fakultet (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

9. Dokaz o uplati za pristup Informacionom sistemu Studentske službe/UTIC (primjer uplatnice u prilogu obavještenja),

10. Potvrda o prijavi boravka u BiH (odnosi se samo na strane državljane).

 

VAŽNO!!!

U skladu sa Odlukom Dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu broj: 02-1-3072/15 od 09.07.2015. godine studenti koji sami snose troškove studija (redovni samofinansirajući studij) mogu utvrđeni iznos participacije cijena usluga za upis u prvu godinu studija, uplatiti u cjelokupnom iznosu, prilikom upisa u zimski semestar ili u dva dijela, na sljedeći način:

- 50% od utvrđenog iznosa prilikom upisa u zimski semestar, a preostali 50 % najkasnije do završetka nastavnog procesa u zimskom semestru.

-Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova upisnine.

-Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo će finansirati troškove studija kandidatima primljenim na stručni studij “Razvoj softvera” u studijskoj 2019/2020. godini.

-Kandidati koji su primljeni na odsjeke: Automatika i elektronika, Elektroenergetika i Telekomunikacije popunjavaju ugovor o učenju: ETF-Domestic-contract-PGS-AE,EE,TK, koji se nalaze u prilogu ovog obavještenja.

-Kandidati koji su primljeni na Odsjek za računarstvo i informatiku popunjavaju ugovor o učenju: ETF-Domestic-contract-PGS-RI, koji se nalazi u prilogu ovog obavještenja.

Kandidati koji su primljeni na stručni studij/Razvoj softvera popunjavaju ugovor o učenju: ETF-Domestic-contract-PGS-RS, koji se nalazi u prilogu ovog obavještenja.

-Raspored časova i početak nastave bit će objavljen na fakultetskoj web stranici – www.etf.unsa.ba.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba