Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o davanju mogućnosti upisa kanidatima sa manjim brojem bodova na prijemnom ispitu na stručni studij "Razvoj softvera"

16.07.19 11:44   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Konkursi, Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti   *  

 Na osnovu čl. 80. stav (8), 81. st. (2) i (3) i 135. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/l7), člana 104. stav (2) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 0l-1093-3-l/l8 od 28.1l.2018. godine) i tačke VIII Izvještaja Komisije za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija “Razvoj softvera", na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, u studijskoj 2019/2020. godini (broj: 01-3l88/19 od 09.07.2019. godine). Vijeće Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu na 2. vanrednoj sjednici održanoj 10.07.2019. godine. donosi

 

 

Odluku

 

Kandidatima koji su ostvarili 7, 8 ili 9 bodova na prijemnom ispitu za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, u studijskoj 2019/2020. godini, daje se mogućnost upisa u prvu godinu

stručnog studija "Razvoj softvera" na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, u studijskoj 2019/2020. godini.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba