Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru trećerangiranog ponuđača u postupku javne nabavke "Pružanje grafičkih usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine"

24.06.19 12:28   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 72. stav (3) tačka c) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Preporuke Komisije br.: 12-2544/19 od 11.06.2019. godine, Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, donio je je

 

 

Odluku o izboru trećerangiranog ponuđača u postupku javne nabavke "Pružanje grafičkih usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine"

 

Na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br: 12-1515/19 od 09.04.2019. godine, kao najpovoljniji ponuđač u postupku nabavke "Pružanje grafičkih usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine" izabran je trećerangirani ponuđač "Comesgrafika" d.o.o. Banja Luka.


Files:
Scan1_12_.PDFPosljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba