Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke IKT usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2018. godine – LOT 3

03.09.18 13:45   *   Starost poruke: 295 days   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 69. stav (1) tačka a) i člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne nabavke (br: 12-2898/18 od 27.08.2018. godine) i člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke IKT usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2018. godine – LOT 3

 

 

Ugovorni organ (Elektrotehnički fakultet u Sarajevu), prihvata preporuku Komisije (br: 12-2898/18 od 27.08.2018. godine) za izbor najpovoljnije ponude za pružanje IKT usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2018. godine LOT 3 Usluge fiksne telefonije putem VoIP (JRN 64000000-6), koja se provodi u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14), a na osnovu Odluke br: 12-2150/18 od 12.06.2018. godine, te je kao ponuđač izabrana firma “Logosoft” d.o.o. Sarajevo, jer je nakon okončane e-aukcije ponudila najnižu cijenu prihvatljive ponude –598,00 KM mjesečno bez PDV-a.

 

---

Odluku broj: 12-3002/18 od 29.08.2018. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.


Files:
LOT_3.pdfPosljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba