Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Stavljanje na uvid radne verzije doktorske disertacije Mahira Muratovića

11.10.17 06:15   *   Starost poruke: 348 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Javne nabavke   *  

 U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu obavještava da se korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije, studenta trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Mahira Muratovića, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike, pod naslovom "Procjena prekidne moći visokonaponskih SF6 prekidača sa samooduvavanjem i ograničenim rastojanjem lučnih kontakata" i Izvještaj o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila Komisija u sastavu:

1. Dr Hamid Zildžo, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Elektroenergetika", predsjednik,

2. Dr Mirsad Kapetanović, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Elektroenergetika", član i mentor,

3. Dr Zijad Bajramović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu, doktor tehničkih nauka, naučna oblast: "Elektroenergetika", član,

 

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

 

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Pravne službe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb (kancelarija 1-30), svakim radnim danom u periodu od 10 do 13 sati.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba