Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Prijava na Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija

14.09.17 03:12   *   Starost poruke: 255 days   *   Kategorija: Upis i prijem, Studenti, Nastava, Opšta obavještenja   *  

 Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini kandidat je dužan predati sljedeće dokumente:

 

- zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji konkuriše (preuzeti u prilogu)

- originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- Uplatu u iznosu od 40,00 KM za polaganje prijemnog ispita (primjer uplatnice u prilogu),

- Uvjerenje o položenim ispitima (uplatnica – 20 KM za studente ETF-a Sarajevo),

- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Prijave na Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2017/2018. godini podnose se od 04.09. do 30.09.2017.godine u periodu od 10:00 – 13:00 na šalteru studentske službe.

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba