Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija (ponovci) i drugu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini

14.09.17 03:05   *   Starost poruke: 256 days   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Upis i prijem, Studenti, Nastava   *  

 Za ponovni upis u prvu godinu drugog ciklusa studija (ponovci) i drugu godinu drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijkoj 2017/2018. godini potrebno je predati sljedeće dokumente:

1. Upisni list, semestralni list, 2 ŠV-20 obrasca i index-upisnicu (sa prikupljenim potpisima za

prethodni semestar i upisanim predmetima na predviđenim mjestima u index-u za naredni semestar),

Navedeni upisni materijal se može kupiti u studentskoj službi Fakulteta (2,00 KM)

2. Ugovor o učenju na matičnoj instituciji (dvije kopije),

3. Uplatu u iznosu od 130,00 KM za redovni studij čije troškove snosi osnivač i 2.000,00 KM za redovni studij čije troškove snose sami studenti (primjer uplate se nalazi u prilogu),

Studenti koji obnavljaju godinu studija uplaćuju 260,00 KM za ponovni upis godine studija i 100,00 KM za svaki nepoloženi ispit (primjer uplate se nalazi u prilogu).

4. Uplatu u iznosu od 10,00 KM za ispitne košuljice treba platiti na transakcijski račun Fakulteta (primjer uplate se nalazi u prilogu),

Studenti koji obnavljaju godinu studija za svaki nepoloženi ispit uplaćuju po 1,00 KM za ispitne košuljice (primjer uplate se nalazi u prilogu),

5. Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu-ISSS (primjer uplate se nalazi u prilogu),

6. Uplatu u iznosu od 10,00 KM za pristup Informacionom sistemu Studentske službe Univerziteta u Sarajevu (ISSS) na transakcijski račun Univerzitetskog teleinformatičkog centra (UTIC):

Primalac: Univerzitetski teleinformatički centar (UTIC) Sarajevo

Račun broj: 3383202250621169

Svrha uplate: Uplata za ISSS

 

Upis počinje od 11.09.2017. godine i traje do 30.09.2017. godine.

Početak studijske 2017/2018. godine je 02.10.2017. godine, a početak nastave u

zimskom semestru u studijskoj 2017/2018. godini je 09.10.2017. godine.

Raspored časova u zimskom semestru biće objavljen na Fakultetskom coursewareu.

 

Napomena: Studenti koji nisu izmirili sve svoje obaveze po osnovu plaćanja upisnine prilikom upisa u 2016/2017. studijsku godinu, dužni su svoje obaveze izmiriti prije upisa u studijsku 2017/2018. godinu.

Studenti strani državljani ili lica bez državljanstva dužni su prilikom predaje dokumenata za upis u akademsku godinu dostaviti i potvrdu o prijavi boravka.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba