Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

11.05.17 06:52   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

 

Odluku o direktnom sporazumu

 

 

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem „INSTRUMENTS“- inženjering, trgovina, servis i zastupanje, ID broj: 4200141130009, adresa Trg heroja br.8., Sarajevo, za pružanje usluge izvođenja mjerenja impulsnih uzemljivača za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, kako slijedi:

- izbor ispitne opreme za mjerenje visokofrekventnih pojava (naponi i struje),

- određivanje odziva ispitne opreme, s posebnim osvrtom na djelitelje napona,

- provjera karakteristika šenta za mjerenje udarne visokofrekventne struje,

- transport opreme na ispitni poligon (impulsni generator sa pripadajućim uređajem za napajanje),

- razmještaj ispitne opreme na poligonu, povezivanje opreme i formiranje ispitnih krugova,

- provođenje mjerenja (mjerenje visokofrekventnih napona i struja), varirajući različite impulsne struje,

- izvještaj o izvršenim mjerenjima.

 

 

---

Odluku broj: 02-1884 /17 od 10.05.2017. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 


Files:
mjerenja.pdfPosljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba