Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Konkurs za upis studenata na III ciklus studija - Doktorski studij u studijskoj 2018/2019. godini

14.11.18 11:30   *   Starost poruke: 2 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Konkursi, Postdiplomski studij   *  

 Na osnovu člana 80. st. (3) i (4) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novina Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine), Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 01-3184/18 od 10.09.2018. godine), Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-986-68/18 od 26.09.2018. godine) i Prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa (broj: 11/05-38-34098-2/18 od 16.10.2018. godine), obavještavaju se zainteresirani kandidati da će konkurs za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini, biti objavljen 15. novembra 2018. godine, na internet stranici i oglasnim pločama Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba