Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.01.19 14:06   *   Starost poruke: 364 days   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne nabavke (br: 12-322/19 od 24.01.2019. godine) i člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Ugovorni organ (Elektrotenički fakultet u Sarajevu), prihvata preporuku Komisije (br:12-322/19 od 24.01.2019. godine) za izbor najpovoljnije ponude za nabavku razvojne ploče HERO-i5 za potrebe realizacije projekta na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu (JRN 31710000-6), koja se provodi u skladu sa članom 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14), a na osnovu Odluke br: 12-19/19 od 03.01.2019. godine, te je kao ponuđač izabrana firma "Terasic Inc.", u skladu sa članom 21. tačka c). Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

 

---

Odluku možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba