Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Javni Konkurs za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2019 – 2023.

28.01.19 07:28   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Konkursi, Opšta obavještenja   *  

 Na osnovu čl. 135. stav (3) i 137. st. (1), (2) i (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 104. stav (2), 107. stav (1), 110. i 111. st. (1), (2) i (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine) i Odluke Vijeća Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-199/19 od 14.01.2019. godine), Vijeće Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

 

Javni Konkurs za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2019 – 2023.

 

Za dekana (rukovodioca organizacione jedinice) Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu može biti izabran kandidat koji treba da ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;

2. da je iz reda akademskog osoblja izabranog u naučnonastavno zvanje redovni profesor, vanredni profesor ili docent;

3. da redovni profesor ispunjava obavezu utvrđenu u članu 94. stav (1) alineja g) Zakona o visokom obrazovanju;

4. da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;

5. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;

6. da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak. 

 

Dekan (rukovodilac organizacione jedinice) se bira na mandatni period od četiri godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

 

---

Puni tekst Konkursa možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba