Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Polaznicima kurseva na Cisco Networking Academy

07.10.08 14:56   *   Starost poruke: 10 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, CNAP   *  

 Svi kandidati za pohađanje CCNA kurseva treba da dođu na sastanak u subotu 11.10.2008, u 10.00 sati u Lab. 02 radi dogovora o izvođenju nastave.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba