Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Cisco Networking Academy - UPIS nove genracije

03.03.08 14:47   *   Starost poruke: 10 yrs   *   Kategorija: CNAP, Opšta obavještenja   *  

By: Ernedin ZajkoCiscova akademija mrežnih tehnologija na ETF-Sarajevo objavljuje upis kandidata u sve semestre CCNA kursa (1, 2, 3. i4.).

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

 

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun ETF-Sarajevo broj: 1610000003210032

 

sa naznakom "Za Cisco akademiju - semestar" i redni broj semestra u koji se upisuje.

 

Sastanak sa polaznicima radi dogovora oko termina izvođenja nastave se planira u drugoj sedmici marta.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba