Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

19.03.19 19:48   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

 

Odluku o direktnom sporazumu

 

 

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem Sanacija 3D Društvo za sanitarnu i ekološku zaštitu d.o.o. Sarajevo - ID broj: 4202033660002 , sa sjedištem na adresi Nadežde Petrović br. 18DO, za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2019. godinu, kako slijedi:

- Dezinfekcija - kol. 4,

- Dezinsekcija - kol. 2 i

- Deratizacija - kol. 2.

 

---

Odluku broj: 12-1158/19 od 18.03.2019. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 


Files:
dezinf..pdfPosljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba