Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o direktnom sporazumu

03.04.19 07:01   *   Starost poruke: 1 yrs   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 95. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu (broj: 02-1-614/15 od 04.02.2015. godine), D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

 

Odluku o direktnom sporazumu

 

 

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo, Podružnica Sarajevo, sa sjedištem na adresi Trg međunarodnog prijateljstva br. 20, ID broj: 4200213140080, za osiguranje imovine za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2019. godinu, kako slijedi:

- osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje građevinskih objekata, opreme, namještaja i inventara sa mašinama i aparatima koji služe za obavljanje djelatnosti, osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva i osiguranje stakla od loma za objekte Upravna zgrada - Objekat 43 (prizemlje i tri sprata), Objekat ''A'' - 48 (hacijenda) - prizemlje, Objekat ''B'' - 16 (mali amfiteatar) - prizemlje i Objekat ''C'' - 11 (veliki amfiteatar) - prizemlje.

 

---

Odluku broj: 12-1326/19 od 29.03.2019. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

 

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba