Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis na sve semstre Cisco Network Academy Programa (CNAP)

17.09.12 08:29   *   Starost poruke: 6 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, CNAP   *  

 Cisco Networking Academy Program (CNAP) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevo objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa.

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

- 250 KM za studente ETF-Sarajevo i

- 500 KM za ostale

 

na transakcijski račun Elektrotehničkog fakulteta:

 

Primalac: Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Račun broj: 1610000003210032

Svrha uplate: "Za Cisco akademiju - semestar {redni broj semestra}"

 

Polaznici su dužni donijeti potvrde o uplati školarine na prvi čas nastave.

 

Svi kandidati za pohađanje CCNA1 kursa treba da dođu na sastanak u subotu 29.09.2012. godine, u 10:00 sati u laboratoriju 0-02 radi dogovora o izvođenju nastave.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba