Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke IKT usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine

27.05.19 12:09   *   Starost poruke: 274 days   *   Kategorija: Javne nabavke   *  

 Na osnovu člana 69. stav (1) tačka a) i člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javne nabavke (br: 12-2193/19 od 23.05.2019. godine) i člana 108. Statuta Univerziteta u Sarajevu, D e k a n Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, d o n i o je

 

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke IKT usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine

 

 

Ugovorni organ (Elektrotehnički fakultet u Sarajevu), prihvata preporuku Komisije (br:12-2193/19 od 23.05.2019. godine) za izbor najpovoljnije ponude za pružanje IKT usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine- JRN 64200000-8, (usluge pristupa globalnom internetu, usluge bežičnog pristupa internetu i usluge fiksne telefonije), koja se provodi u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14), a na osnovu Odluke br: 02-1648/19 od 16.04.2019. godine, te je kao ponuđač izabrana firma “Logosoft” d.o.o. Sarajevo, jer je nakon okončane e-aukcije ponudila najnižu cijenu prihvatljive ponude –2.935,40 KM mjesečno bez PDV-a .

 

---

Odluku broj 12-2219/19 od 24.05.2019. godine možete preuzeti kao prilog ovog obavještenja.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba