Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u sve semstre Cisco Networking Academy Program (CNAP)

27.02.14 12:20   *   Starost poruke: 4 yrs   *   Kategorija: Opšta obavještenja, Studenti, CNAP   *  

 Cisco Networking Academy Program (CNAP) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa

 

Za prijavu je potrebno uplatiti iznos:

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta

Broj: 1610000003210032

Svrha uplate: "Za Cisco akademiju - semestar" i redni broj semestra u koji se upisuje.

 

Svi kandidati za pohađanje CCNA1 kursa treba da dođu na sastanak u subotu 08.03.2014, u 10.00 sati u lab. 02 radi dogovora o izvođenju nastave.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba