Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo nastava-etf-b | zamger | webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

STUDIJ

ODSJECI

NAUČNI RAD

PRETRAGA

ENGLISH

 

Nastava
Postdiplomski studij
CNAP
Konkursi
Nagrade
Obavještenja ICT tima
Upis i prijem
Javne nabavke
RSS

Upis u sve semestre Cisco Networking Academy Program

02.10.13 13:04   *   Starost poruke: 5 yrs   *   Kategorija: CNAP   *  

 Cisco Networking Academy Program (CNAP) na Elektrotehničkom fakultetu Sarajevo objavljuje upis u sve semestre CCNA kursa

 

Za prijavu je potrebno uplatiti:

- 250 KM za studente ETF-a i

- 500 KM za ostale

 

na žiro račun ETF-a br. 1610000003210032

 

sa naznakom "Za Cisco akademiju - semestar" i redni broj semestra u koji se upisuje.

 

Svi kandidati za pohađanje CCNA1 kursa treba da dođu na sastanak u subotu 12.10.2013, u 10.00 sati u lab. 02 radi dogovora o izvođenju nastave.

Posljednja izmjena:  14:18 23/12 2008

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba