Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet sarajevo Javne nabavke | Nastava | Zamger | Webmail |

POČETNA

O FAKULTETU

ODSJECI

NAUČNI RAD

OBAVJEŠTENJA

PRETRAGA

ENGLISH

 

Propisi
Bologna
    BoE (Bachelors) studij
    MoE (Masters) studij
        Automatika i elektronika
        Elektroenergetika
        Računarstvo i informatika
        Telekomunikacije
        Izvod iz Pravila studiranja vezan za prijavu i odbranu završnog rada
    PhD (Doktorski) studij
    Stručni studij
    Kalendar i satnica nastave
Ekvivalencija sa Dipl.Ing.El. na ME-Dipl.Ing.El
Ante Bologna
Doktorati
Nostrifikacija i ekvivalencija
Nastavni kalendar

Izaberite odgovarajući odsjek sa lijeve strane za program Drugog ciklusa studija (master/magistarski studij) na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

 

 

Odluka uvođenju polaganja prijemnog ispita kao uslova za upis na prvu godinu drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo

 

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na ETF-Sarajevo u akademskoj 2012/2013 godini

 Posljednja izmjena:  11:22 18/07 2012

 

© 2005 ETF Sarajevo
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725 Email: etf@etf.unsa.ba