Poslovni modeli u telekomunikacijama    (ETF TKI PMT 51050)
 
Opće informacije
Naziv kursa Poslovni modeli u telekomunikacijama
Oznaka (šifra) predmeta ETF TKI PMT 51050
Studij ETF-B
Odsjek Telekomunikacije
Godina 5
Semestar 10
Tip Izborni
Broj ECTS Bodova 4
Ukupno sati nastave 50
Broj sati predavanja 32
Broj sati vježbi 11
Broj sati tutorijala 7
Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student
Cilj kursa je upoznavanje studenata sa poslovnim modelima i načinima izgradnje i vođenja telekomunikacionih mreža, te elementima koji analiziraju aspekte investiranja, naplate usluga i operacionih procesa.
Program
Operatorski biznis. Neto vrijednosti i prihodi. Mrežni i uslužni biznis. Žične i bežične mreže. Određivanje cijena i naplata usluga. Investicije i operacije. Cash flow modeli.
Literatura
Obavezna literatura 1. Bilješke i slajdovi s predavanja (moci ce se preuzeti na web siteu Fakulteta).
2. Broadband Wireless Communications Business: An Introduction to the Costs and Benefits of New Technologies by Riaz Esmailzadeh
3. Business Network Services - U.S. (Market Advisor) by Current Analysis Inc.
4. M-Profits: Making Money from 3G Services by Tomi T. Ahonen
5. Managing Operational Risk: 20 Firmwide Best Practice Strategiess by Douglas G. Hoffman
Dopunska literatura 1. e-Business and Telecommunication Networks by João Ascenso, Luminita Vasiu, Carlos Belo, and Mónica Saramago
2. Operational Risk : Modeling Analytics (Wiley Series in Probability and Statistics) by Harry H. Panjer
Didaktičke metode
Predavanja izvodi nastavnik i uz pomoć istaknutih menadžera operatora (32 sati ukupno). U okviru laboratorijskih vježbi studenti se upoznaju sa osnovnim poslovnim modelima operatorskog biznisa raznih telekomunikacionih operacija, koja se izvode prilikom vježbi u laboratoriji (11 sati).
Tutorijal (7 sati), u okviru kojega su studenti praćeni i vođeni od strane tutora, ima za cilj studentima omogućiti da samostalno razviju investicioni program u vidu cash flow modela.
Način provjere znanja
Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedećem sistemu:
- prisustvo satima predavanja, tutoriala i vježbi: donosi 10 bodova, pri čemu student koji više od tri puta izostane s predavanja i/ili tutoriala i vježbi, ne može ostvariti bodove po ovoj osnovi;
- izrada domaćih zadaća i laboratorijskih vježbi donosi maksimalno 10 bodova; predviđena je izrada 5 domaćih zadaća ravnomjerno raspoređenih tokom semestra;
- parcijalni ispiti: dva pismena parcijalna ispita, pri čemu svaki pozitivno ocijenjen parcijalni ispit, donosi do 20 bodova;
Parcijalni ispit koji traje 90 minuta i struktuiran je na slijedeći način:
- odgovori na jednostavna pitanja čiji je cilj provjeriti da li student vlada osnovnim teorijskim znanjima; student koji tačno odgovori na sva postavljena pitanja ostvaruje 5 bodova,
- rješavanje jednog zadatka sa otvorenim odgovorom, tačno rješavanje ovog zadatka donosi 10 bodova,
- rješavanje zadataka za koji je dato više odgovora, od kojih je jedan tačan; student koji tačno odgovori na sve ovakve postavljene zadatke, ostvaruje 5 bodova
Student koji je tokom trajanja semestra, ostvario manje od 20 bodova, ponovo upisuje ovaj kurs
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 40 i više bodova, pristupa usmenom završnom ispitu; ovaj ispit se sastoji iz diskusije zadataka s parcijalnih ispita i domaćih zadaća, te odgovora na jednostavna pitanja koja se odnose na teme obrađene unutar kursa.
Usmeni završni ispit može donijeti maksimalno 40 bodova. Da bi student postigao pozitivnu zvršnu ocjenu, on na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimalni broj bodova, pristupa usmenom popravnom ispitu.
Student koji je tokom trajanja semestra ostvario 20 i više bodova, a manje od 40 bodova, obavezno pristupa popravnom ispitu.
Popravni ispit struktuiran je na sljedeći način:
- pismeni dio, koji je struktuiran na isti način kao i pismeni parcijalni ispit; u okviru ovog ispita student polaže zadatke iz tema za koje nije postigao prolaznu ocjenu (10 i više bodova) tokom polaganja parcijalnih ispita.
- usmeni dio koji je struktuiran na isti način kao i usmeni dio završnog ispita.
Usmenom dijelu popravnog ispita, može pristupiti student koji je nakon pismenog dijela popravnog ispita uspio ostvariti ukupan skor od 40 i više bodova; ovaj skor se sastoji od bodova ostvarenih po osnovu prisustva nastavi, izradi domaćih zadaća, polaganja parcijalnog ispita koji je urađen pozitivno i polaganja pismenog dijela popravnog ispita.
Usmeni popravni ispit može donijeti maksimalno 40 bodova. Da bi student postigao pozitivnu zvršnu ocjenu, on na ovom ispitu mora ostvariti minimalno 20 bodova. Student koji ne ostvari ovaj minimalni broj bodova, ponovo upisuje ovaj kurs.
Napomene
1. Prilikom polaganja pismenog ispita, student može koristiti od strane nastavnika pripremljenu listu formula koje mogu biti od koristi prilikom rješavanja zadataka. Nije dozvoljeno korištenje drugih bilješki, knjiga, mobilnih telefona, niti drugih elektronskih pomagala.
2. Zadaci koje student treba riješiti na ispitu su istog tipa, kao oni rješavani tokom izvođenja predavanja i tutorijala.